VSK-Humanita.cz » Historie

Historie VSK Humanita

TJ Slavia humanitní fakulty Praha vznikla, tak jako většina „fakultních“ tělovýchovných jednot, v roce 1963. Slavie vždy spolupracovala s Katedrou tělesné výchovy na humanitních fakultách (KTV) a řada učitelů se velmi intenzivně zapojila do práce v jednotě i VŠ sportu jako trenéři nebo funkcionáři (Helena Adamírová, Eva Vybíralová, Eva Staňková, Blanka Malátová, Zdeněk Sláma, Antonín Ludvík, Josef Zdvíhal).

V sedmdesátých letech byla Slavia přejmenována na Vysokoškolskou tělovýchovnou jednotu humanitní fakulty Praha, v osmdesátých letech pak vznikaly další oddíly, např. horolezecký. Z jeho iniciativy a po zdlouhavých jednáních, vznikla při VŠTJ HF tzv. „vedlejší hospodářská činnost“ (VHČ), další zdroj financování činnosti horolezeckého oddílu i celé jednoty.

Velmi dobrých výsledků v těchto letech, a to i na celostátní úrovni, dosahovali basketbalistky pod vedením Heleny Adamírové a družstvo moderních gymnastek Zdeny Hrazdírové. Agilní oddíl vysokohorské turistiky podnikl, pod vedením Vladimíra Svatoše, velmi úspěšné expedice na Mt.Blanc a Elbrus. Pod hlavičkou VŠTJ HF působily i oddíly rugby a šermu, tedy sporty, které neměly jiné VŠ jednoty v nabídce.

Vysokoškolský sportovní klub Humanita, jako pokračovatel Slavie HF (VŠTJ HF), vznikl v roce 1990, kdy se rozdělila KTV na humanitních fakultách. V letech 1991 - 1999 to byli zejména členové VSK Humanita, studenti i učitelé, kteří se zasadili o zachování specializovaného pracoviště pro tělesnou výchovu a sport, když vedení FF UK opakovaně předkládalo návrhy akademickému senátu FF na jeho zrušení.

Až do roku 2000 bylo samozřejmé že vedoucí KTV byl členem výboru VŠTJ (VSK),často i předsedou, a učitelé KTV byli automaticky předsedy nebo trenéry jednotlivých oddílů, což zaručovalo úzkou propojenost s činností KTV. Učitelé pracovali v  komisích ČAAS, organizovali VŠ soutěže a zajišťovali účast družstev a jednotlivců na soutěžích všech úrovní.